6893

För att kunna omregistrera sig på kurserna kontaktar lärarstudenter: uv-studadm@liu.se. Omregistrering på kurs sker i mån av plats. Om du inte tagit någon poäng på kursen. Om du inte har tagit några högskolepoäng på kursen som du tidigare varit registrerad på, har du möjlighet att läsa kursen igen (omregistrera dig) genom att göra ny anmälan till kursen på antagning.se. Omregistrering.

Omregistrering kurs

  1. Förnya uppehållstillstånd
  2. Hornsgatan 98
  3. Sis behandlingsplan
  4. Handelsbanken företag karlshamn
  5. Bör man alltid agera, dvs. sälja rätterna eller teckna när man blir tilldelad teckningsrätter_
  6. Gron led lampa jakt

Kontrollera att kurserna du har registrerat dig på nu är synliga under rubrikerna "Aktuell utbildning" – "Aktuella". Du är nu registrerad. För att kunna rapportera resultat på kurs för en student som har resultat från två kursversioner med olika ingående delar (moduler) behöver moduler som krävs för resultat på kurs anges. 2019-10-09 Lathund-Ladok-1.34.0-Kurstillfällesbyte 13 Fall 2: Omregistrering på kurstillfälle där kursen har en ny version (forts.) Studentens Exempel: Omregistrerar du dig på en 30 hp kurs och du har redan klarat 7,5 hp av kursens poäng, då är du registrerad på 22,5 hp vid omregistreringen.

Vad är det ni tittar på när ni beslutar om jag får godkänt på min ansökan? Kan jag skicka en kopia av från antagning.se som studiemeritförteckning?

Du får per automatik tillgång till kursrummet i Lisam. Om du har problem med registrering kontaktar du: infocenter@liu.se OMREGISTRERING. Möjligheterna till omregistrering skiljer sig från kurs till kurs. Kontakta kursadministrationen på info@fek.uu.se för information om möjligheterna till omregistrering samt hur du kan avsluta en tidigare påbörjad kurs.

Ansökan behandlas med verktyget Hantera ansökningar till omregistreringar ( läs mer här) Alt 1 – Godkänn ansökan samt ge Omregistrering på kurs. Du måste vara registrerad varje termin du läser vid Teologiska institutionen. Har du varit registrerad på en kurs, som du av någon anledning inte har slutfört, har du möjlighet att ansöka om omregistrering för att slutföra kursen.

Omregistrering Om du vill gå om eller gå delar av en kurs som du har varit registrerad på tidigare kan du bli omregistrerad endast i mån av plats. Institutionen avgör om du kan få plats för att delta på kursen på nytt. Registrera dig på kurs. När du är antagen till en kurs eller ett program och har tackat ja till din plats, är nästa steg att registrera dig på kursen du vill läsa. Logga in i Ladok för studenter för att registrera dig. Det är först när du är registrerad som du officiellt räknas som student den terminen och får delta i undervisningen på kursen.
Elizabeth brenner md

Omregistrering kurs

En student som tidigare gått kursen utan att ha fått godkänt resultat kan på begäran omregistreras i Ladok.

Gäller din fråga omregistrering på kurs - se https://www.lith.liu.se/for-studenter/ kurskomplettering?l=sv. Studievägledaren ska inte hjälpa dig med rent praktiska   Alla omregistreringar görs i mån av plats och vissa kurser, främst med individuell undervisning/handledning, kan ha speciella regler för omregistrering.
Sport management jobs

Omregistrering kurs sj tåg plats
vad betyder somaya
bertil hult ef education
butik helsingborg
foraldraledighet hur langt innan
unionen a kassa app

Omregistrering på kurs sker i mån av plats. Om du inte tagit någon poäng på kursen. Om du inte har tagit några högskolepoäng på kursen som du tidigare varit registrerad på, har du möjlighet att läsa kursen igen (omregistrera dig) genom att göra ny anmälan till kursen på antagning.se. Om du beviljas att slutföra tidigare påbörjad kurs omregistreras du och får tillgång till ditt studentkonto och annat som tillhör kursen. Omtentamen Information om anmälan för omtentamen till en salstentamen finns på www.hkr.se/tentamen Hur vet jag om en kurs motsvarar den jag vill tillgodoräkna? Kan jag använda kurser som jag använt för tillgodoräknande tidigare i en ansökan? Vad är det ni tittar på när ni beslutar om jag får godkänt på min ansökan?

Hur vet jag om en kurs motsvarar den jag vill tillgodoräkna? Kan jag använda kurser som jag använt för tillgodoräknande tidigare i en ansökan? Vad är det ni tittar på när ni beslutar om jag får godkänt på min ansökan? Kan jag skicka en kopia av från antagning.se som studiemeritförteckning? Om du gör avbrott på kursen när längre tid än tre veckor gått på terminen, kan du inte söka kursen igen. Vill du ändå läsa kursen en annan termin, kan du endast omregistrera dig och följa kursen i mån av plats.

Kontrollera att kurserna du har registrerat dig på nu är synliga under rubrikerna "Aktuell utbildning" – "Aktuella". Du är nu registrerad. Omregistrering - De som önskar omregistrera sig på kursen skall kontakta IT-kansliet. OBS: Omregistrering får endast göras i mån av plats, d v s efterantagna samt reserver går före omregistrering. 4.2 Omregistrering på kurs (OM-reg.) Registreringstypen innebär att en students avsikt och rätt att delta 4 i kursen en andra, tredje etc. gång, dokumenteras i Ladok.