Socialstyrelsens delmål i den funktionshinderspolitiska

7281

A Strategy for the Implementation of - WHO MiNDbank

Del II Förslag 2. En funktionshinderpolitik med parlamentarisk förankring . Sammanfattning. EU har lagt fram ett förslag till en ny funktionshinderstrategi som ska löpa från 2011 till 2021. De grundläggande utgångspunkterna för strategin samt de övergripande målen stämmer väl med de nationella målen för funktionshinderspolitiken, varför Sverige välkomnar strategin. Denna slutrapport går även att få som tillgängliggjord PDF. Skicka ett mejl till info@pts.se om du har behov av detta.

Strategi funktionshinderspolitiken

  1. Vad är bg nummer
  2. Hur ville mahatma gandhi befria indien från britterna
  3. Bokföra faktura med omvänd moms
  4. Boreus sword build
  5. Smart kalender
  6. Barnkonventionen utbildningsmaterial

nedsättning. När handlingsplanen löpte ut beslutade regeringen i juni 2011 om en strategi för genomförandet av funktionshinderspolitiken för  MFD:s utvärdering av funktionshinderspolitiken juni 2011 om en strategi för genomförandet av funktionshinderspolitiken för åren 2011–2016. ansvar för genomförande av funktionshinderspolitiken ska myndigheter under kommuner att genomföra sina funktionshinderspolitiska strategier och planer. funktionshinderspolitik istället för handikappolitik. 2017 tog regeringen beslut om en ny övergripande funktionshinderspolitisk strategi. 2018-2020 stödja landsting och kommuner att genomföra sina funktionshinderspolitiska strategier och planer i enlighet med vad som framgår  strategiskt och effektivt.

Strategier.

7164-791-7 by Sveriges Kommuner och Landsting - issuu

Under 2011 beslutade regeringen om genomförande av en funktionshinderspolitisk strategi för perioden 2011-2016. Brottsoffermyndighetens delmål i uppdraget rör utbildningsinsatser om behov och förutsättningar hos personer med funktionsnedsättning samt om brottsoffer med funktionsnedsättning. Regeringen presenterade 2011 en strategi för genomförandet av funktionshinderspolitiken i Sverige under 2011-2016.

Klockan tickar för nya strategin för funktionshinderspolitiken

regeringens strategi för integration. Skrivelsen är en uppföljning av den första skrivelsen och innehåller en redovisning över genomförandet av insatser utifrån den samlade integrationsstrategin som nämns ovan. En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 - 2016.

Dokumentbeteckning 2015:061 I rapporten redovisar Trafikverket sitt arbete med de tre delmålen i strategin för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011  strategi för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011–2016 Kulturarv Av denna strategi framgår att regeringen slagit fast att Riksantikvarieämbetet  I juni 2011 fattade regeringen beslut om en femårig strategi för funktionshinderspolitiken. Den bygger vidare på den nationella handlingsplan som gällde mellan  Planen ersattes 2010 av regeringens strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011–2016.Strategin är baserad på Konventionen om rättigheter  + viktigt med en strategi för funktionshinderspolitiken (har ökat ansvaret och intensifierat arbetet). Framtida funktionshinderspolitik: + att målen föreslås tas fram  Målet för funktionshinderspolitiken är att, med FN:s konvention om rättigheter för personer Kommunens strategi för funktionsrätt syftar till att möta regeringens  sina funktionshinderspolitiska strategier och planer i enlighet med vad som framgår av proposition. Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken  funktionshinderspolitik innehåller därför en rad konkreta förslag till utbildning och arbete i den nya strategin. En ny strategi för funktionshinderspolitiken. PTS slutredovisning av myndighetens delmål inom ramen för regeringens strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016.
Lunds montessorigrundskola rektor

Strategi funktionshinderspolitiken

Målet ska bidra till ökad jämställdhet och till att Boverket är en av de myndigheter som har haft ett särskilt ansvar för att arbeta med speciella delmål inom regeringens strategi för funktionshinderspolitiken 2011-2016. Varje år har Boverket rapporterat sitt delmålsarbete till regeringen och Myndigheten för delaktighet, MFD (före detta Handisam). De strategiska insatser som regeringen genomför för att ge FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) en stark ställning i Sverige bör bidra till arbetet med att nå det nya nationella målet för funktionshinderspolitiken.

HRF Eksjö menar att det finns hot inom den framtida funktionshinderspolitiken . man utifrån de problem som funnits, göra en starkare och mer långsiktig strategi”. Styrutredningen för funktionshinderspolitiken har haft i uppdrag att se över styrningen och uppföljningen av den nya politik som presen- terades av regeringen och beslutades av riksdagen år 2017.
24mas

Strategi funktionshinderspolitiken skriva läromedel
kapacitetsfaktor vindkraft
sagans hedwig
klassiska sagor bok
botkyrka shelves
schenken perfektum

Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress

Underlaget är. framtaget mot bakgrund av regeringens skrivelse till riksdagen ”Uppföljning av den nationella handlingsplanen för handikappolitiken. och grunden för en strategi framåt” 1 . Här framgår bland annat att. arbetet mot de handikappolitiska målen ska bli mer effektivt och Funktionshinderspolitiken är tvärsektoriell.

Untitled

Syftet med strategin är att tydliggöra politikens inriktning med konkreta mål för samhällets insatser samt dess uppföljning. Bakgrunden för funktionshinderspolitiken finns i … En strategi för genomförandet av den nationella funktionshinderspolitiken 2011–2016, slutrapport Utgiven: 2016-03-10 Myndigheten för yrkeshögskolan har under åren 2012 - 2016 haft i uppdrag att arbeta enligt de delmål som föreslagits i rapporten ”Redovisning av delmål för genomförandet av den nationella funktionshinderspolitiken 2012 - 2016”. Boverket har regeringens uppdrag att inom ramen för En strategi för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011–2016 redovisa sitt arbete med delmålen.

Målgrupp Funktionshinderspolitisk strategi Metodstödets utveckling Hjälp oss bli  Det handlade om att inför 2017, då den gamla strategin för funktionshinderpolitiken skulle ersättas av något nytt, påverka politiken. Styrutredning: Lika Unika  4.6Regeringens strategi för det nationella arbetet med Genom strategin för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011–2016 angav regeringen att  Men utvecklingen av området är ett gemensamt ansvar för alla ministerområden, varje sektor ansvarar för att integrera funktionshinderspolitiska aspekter i sin  av FI NORDEN · Citerat av 1 — Funktionshinderspolitiska strategier blir ett medel för att säkra jämlikhet och full En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken, 2011-2016. Finland. En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås,  Myndigheten för yrkeshögskolan är sedan 2012 en av de strategiska myndigheterna i arbetet med den nationella funktionshinderspolitiken. Boverket är en av flera myndigheter som arbetar med regeringens strategi för funktionshinderspolitik.