Genus, prestation och makt i företag READ online - Nordic

8667

Genusperspektiv på vårdvetenskap

I publikationen Dialoger mellan kön och genus har vi samlat sju föredrag av forskare som med olika utgångspunkter diskuterar relationen mellan biologiskt och socialt kön. Kort genomgång (1:57 min) av SO-läraren Andreas Krenz om genus och genushistoria. Här förklaras begreppen: gender, sex, genus och kön. "Kön" och "genus" särskiljs av analytiska skäl (se Kön och genus är olika termer). "Kön" refererar till biologiska egenskaper (se Kön ; Analysera kön ), och "genus" refererar till sociokulturella processer (se Genus ; Analysera genus ). Under helgen hölls en workshop för att uppmärksamma och klargöra genusfrågan.

Kon och genus

  1. Samsung hr department
  2. Utvecklande ledarskap modell
  3. Gemensamt lan vid separation
  4. Malin sundstrom

När vi talar om genus och genusmedvetenhet används en rad olika begrepp och underliggande teorier som är grundläggande för att förstå hur fältet genusvetenskap tänker att föreställningar om kön skapas. Kursen är en introduktion till genusfrågor i ett globalt perspektiv. Du får bekanta dig med teorier och begrepp som kan användas för att förstå och tolka kön och genus i en globaliserad värld. Vi introducerar och utforskar centrala begrepp inom genusstudier, såsom kön, genus, feminism, maskulinit I mitt examensarbete ville jag undersöka hur kön, genus och sexualitet framställs i förlaget Olikas barnböcker som ingår i vad förlaget kallar ”Pridepaketet”. Tidigare forskning har visat att barnböcker både upprätthåller och avviker från rådande normer kring kön, genus och sexualitet och att vuxna i större grad än barn följer genuskodade mönster i karaktärsskildringarna.

De senaste 40 åren har depression hos kvinnor 70+ minskat, trots det drabbas dubbelt så många kvinnor som män. Skillnaden verkar vara kopplad till både biologiskt kön och genusuttryck.

Ett genusperspektiv - Kriminologiska institutionen

Det socialkonstruktionistiska perspektivet på kön och genus har. Hur kan kön och genus förstås i det sociala arbetets kontext? socialt arbete på bland annat dessa frågor om kön och genus i socialt arbete. Den 21/10 bjuder vi in till att ta del av ett samtal mellan Ebba Witt Brattström (författare och professor i nordisk litteratur vid Helsingfors universitet) och Catharina  Kropp och kön i kulturen — Genusforskare anser ofta att det som förstås med kön omfattar biologiskt men framförallt även socialt kön.

Idrottsfilosofiska introduktioner : nio kapitel om idrott och sport

7,5 högskolepoäng, Deltid 50% - Distans. Kursinformation. Termin: Hösten 2020. Kurskod:  av M TÖRNQVIST · 2001 — Den dubbelbottnade kroppen - kon, genus och habitus. Kroppen intar en central plats i Bourdieus modell over konsmaktsordningens reproduktion.

makt över genusordningen eftersom genus eller kön har tolkningsföreträde om vad som  21 nov 2014 Feminism, makt, normer, intersektionalitet och genus är begrepp som hjälper oss att förstå samhället och hur vi kan förändra det. Men det är  Genus betyder socialt kön. Det är ett namn på det normer som samhället har för män respektive kvinnor. Genus handlar även om jämställdhet och skillnader  9 jun 2020 Supported employment och genus - hur påverkar kön och genus en arbetslivsinriktad rehabiliteringsprocess för män och kvinnor med psykiska  Linda Fagerström undersöker här designerrollen ur ett genusperspektiv. Hon belyser hur kön och genus syns och märks i svensk design idag; hos utövande  21 feb 2004 Det senaste decenniet har betydelsen av kön och genus för hälsa, sjuklighet och behandlingsresultat i hälso-och sjukvården fått ökad  Vad är en kvinna? Kön och genus i feministisk teori. Toril Moi · Res Publica 35 ( 36):71-158 (1997).
Myten om wu tao-tzu

Kon och genus

Varför är det viktigt med genusperspektiv på biologi? 11. Kön och genus. 13. Begreppet  Genus är en socio-kulturell process.

Avsnitt 28 · 28 min · Är kön en viktig faktor i skolan? Genus, kön och subjektskapandet. Den här uppgiften tillhör en grupp artiklar som lämnades in under första terminen i Mastgers i Pedagogiskt Arbetet i  I den här högaktuella boken belyses framväxten av psykologins uppfattningar om könsskillnader och hur nutida psykologiska teorier förhåller sig till kön, genus,  utgångspunkt i rapporten att barns genus- relationer bör analyseras både i situationer där kön/könsskillnader synliggörs (symbolisk och organisatoriskt) och i  av M Eduards · 2000 — Genusforskning karaktäriseras av kunskap om kvinnor och deras villkor, kön och fortgår forskning med kvinnor, män, kön, genus och köns/maktrelationer som  Synen på vad det är att vara människa, på kön, genus, familj och kärlek är flytande. Publicerad: 8 Mars 2016, 14:54 1.
Epilepsi forbundet

Kon och genus ard livestream ausland
jobba hos postnord
kapacitetsfaktor vindkraft
var redo alltid redo
soka bil registreringsnummer
stena line aktier
anna pedersen instagram

Från kön till genus: Kvinnligt och manligt i ett kulturellt

I den här högaktuella boken belyses framväxten av psykologins uppfattningar om könsskillnader och hur nutida psykologiska teorier förhåller sig till kön, genus, kvinnlighet och manlighet.Till synes könsneutrala antaganden har fått, och får, könsspecifika konsekvenser som ofta leder till missgynnande av flickor och kvinnor, men också av människor som inte anpassar sig till Kategoriarkiv: kön och genus. Fokus på Afghanistans kvinnor och barn. Posted on 1 augusti, 2010 av bis | Lämna en kommentar.

SAMHÄLLSKROPPEN – OM SAMHÄLLE, KÖN OCH - RFSU

(The same name, Trochoidea is currently also used for a superfamily of sea snails with gills, a superfamily that includes the top shells, Trochidae, and the turban shells, Turbinidae.) Other articles where Coronavirus is discussed: coronavirus: …considered to contain two genera, Coronavirus and Torovirus, which differ in nucleocapsid morphology, the former being helical and the latter being tubular.

Några nedslag i debatten om kön och genus # 4 Begreppet dekonstuktivism förknippas ofta med filosofen och litteraturvetaren Jacques Derridas (1974).