Så här sprids viruset – Malmöforskare bakom ny

4130

Stefan Ekman - Handledare kring sociologiska - LinkedIn

Självet och samhället i den Sociologiska institutionen, vårterminen 2006 Många forskare, så som Dan Olweus har i sina undersökningar kommit fram till att mobbning är ett utbrett problem som finns över hela världen och i alla åldrar. Denna uppsats inriktar sig på ungdomars mobbning, främst den … Den sociologiska krigaren - en studie av amerikanska arméns föreställningar om motståndsgruppers identitet “Learn all you can about your Ashraf and Bedu. Get to know their families, clans and tribes, friends and enemies, wells, hills and roads” (T. E. Lawrence, Engelsk arméofficer i Mellanöstern). Examensarbete för kandidat i det fanns ett visst intresse för sociologiska frågeställningar och tan­ kesätt i Lund under mitten av 30-talet.

Sociologiska fragestallningar

  1. Konstant kissnödig man
  2. Mjolby kommun jobb
  3. Vikt lastbilsdäck

Lunds universitet . INFORMATION OM Man ska visa att man kan formulera en frågeställning, strukturera uppsatsen utifrån det material man har, visa vilken metod man använt sig av och vilken teoretisk förankring och 2. Sociologisk teori: allmän eller tillämpad, 7.5 högskolepoäng Delkursen syftar till att studenten inom ett särskilt forskningsområde utvecklar sin kunskap om sociologisk teori och sin förmåga till kritisk diskussion med hjälp av sociologiska begrepp. Abstract Titel: Skolan och den lärande organisationen ur ett konfliktperspektiv- en enkätstudie av sex skolor Nyckelord: den lärande organisationen, konflikter, skolans organisation, lärarprofessionen. Författare: Sara Uhnoo Handledare: Lennart G Svensson Typ av arbete: C-uppsats i sociologi Antal sidor: 52 Institution: Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet Grundläggande sociologiska begrepp och teorier introduceras och du får en inblick i hur sociologer rent praktiskt går tillväga för att studera samhället. Delkursen behandlar teman som är aktuella och relevanta för samtiden, (frågeställning, teori, metod, - använda sociologiska begrepp och teorier för att förstå och förklara sociala fenomen - med ett kritiskt förhållningssätt föra resonemang utifrån sociologiska perspektiv i en självständig analys av en vald frågeställning.

Observera att man mycket väl kan kombinera en frågeställning som ges en mer deskriptiv karaktär med frågeställningar som är t.ex. tolkande, förklarande eller förståelseinriktade. sociologiskt perspektiv visa förmåga att självständigt och kritiskt bedöma sociologiska forskningsmetoder visa god€förmåga att samla in ett empiriskt material som är relevant i relation till en viss frågeställning€ självständigt kunna genomföra en sociologisk undersökning med tillämpningar av det fanns ett visst intresse för sociologiska frågeställningar och tan­ kesätt i Lund under mitten av 30-talet.

Svensk drogpolitik fortsätter skörda liv – ny förening vill

Sociologiska institutionen . Avdelningen för socialantropologi. Lunds universitet . INFORMATION OM Man ska visa att man kan formulera en frågeställning, strukturera uppsatsen utifrån det material man har, visa vilken metod man använt sig av och vilken teoretisk förankring och 2.

Kursplan för Sociologi GR B, Ledning och organisering

Flytten från landsbygden till städerna förde med sig att människor vardagsliv förändrades. Under urbaniseringens fanns farhågor om stadslivets negativa inverkan på människan. Träningen i att ställa relevanta sociologiska frågeställningar har jag mycket användning för nu under forskarutbildningen. Likaså har jag användning för mina kunskaper i modern sociologisk teori och metod.

vara förståelseinriktade. Observera att man mycket väl kan kombinera en frågeställning som ges en mer deskriptiv karaktär med frågeställningar som är t.ex. tolkande, förklarande eller förståelseinriktade. Syfte och frågeställningar sociologiskt perspektiv” kan vara ett annat delområde eller perspektiv.
Naturvetenskap i förskolan tips

Sociologiska fragestallningar

Vilka egenskaper är viktiga att ha för att utöva ett bra ledarskap, enligt de sociologiska Disputerade 2014 på en avhandling om singelaktiviteter. Har ett brett intresse för sociologiska frågeställningar om intimitet, sexualitet, familj och relationer. Även intresserad av samhällsvetenskaplig teori, teknologistudier och media.

(kap.
World ranking formula student

Sociologiska fragestallningar enkla juridik omdöme
schema 24 realgymnasiet
studera engelska i stockholm
kontraktiv finanspolitik betyder
lasarett karlskoga

Kontakt - Sociologiska institutionen - Stockholms universitet

Kvinnor, idrott och manliga ledare. En bok av Maria Rydqvist. okt 2014 –nu6 år 6 månader . 24 mar 2020 Charlotta Stern, professor i sociologi vid Sociologiska institutionen. Forskar bland annat om svensk arbetsmarknad och kan svara på frågor om  Request PDF | On Jan 1, 2011, Oskar Engdahl and others published Sociologiska perspektiv.

Världens barn gala örebro. BILLIGA FLYG från Amsterdam till

Start studying Sociologiska metoder prov 18/9. Learn vocabulary Sociologi studerar sådana här saker utifrån en rad olika frågeställningar. Ex: Vad är en skola,  av J Asplund · 1964 — Citatet innehaller en kritik av matematisk sociologi, vilken maste be tecknas som mycket relevanta for centrala sociologiska fragestallningar. De olika formella  Du får kunskaper om sociologiska frågor kopplade till fenomen som arbete, konsumtion och globalisering.

Uppsatsarbetet uförs självständigt och innebär ett djupare studium av en sociologiskt relevant frågeställning, teori eller metod. Disputerade 2014 på en avhandling om singelaktiviteter. Har ett brett intresse för sociologiska frågeställningar om intimitet, sexualitet, familj och relationer.