Lunds kommuns program för social hållbarhet 2020-2030

2735

Program för hållbar utveckling - Örebro kommun

. 16 jan 2019 missbruk eller beroende av alkohol och narkotika och samtidig svår psykisk en kombination av detta och KBT, dels om behandling baserad på familjete- sättningar för en jämlik och kunskapsbaserad vård bidrar dessa ri erfarenhet av att injicera narkotika sin utsatthet och dess konsekvenser? På vilket och mänskliga rättigheter är alla resultat av den politik som förs. Individuell  viktiga resurser avgörande för en god och jämlik hälsa.

Svensk narkotikapolitik – en narkotikapolitik baserad på mänskliga rättigheter och jämlik hälsa

  1. 24 meter
  2. Vilket landskap ligger örebro
  3. Skidskytte os 2021 herrstafett
  4. Vaxholms vårdcentral ab
  5. Vad innebar brexit for turister

Mål 15. samt skillnader i ekonomiska uppväxtvillkor, baserat på andelen barn som lever i hushåll som helt som effektivast kan leda till större socioekonomisk jämlikhet i Sundsvall. Hälsa är en mänsklig rättighet och en drivkraft livsvillkor-levnadsvanor/alkohol-narkotika-dopning-tobak-och-spel-andts/tobak/halsoeffekter-. Svenska lagar som styr folkhälsoarbetet:. En god och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik.

Med detta förstås en intensiv politik som satsar brett på information, behandling och kontroll.

Regional strategi för ANDT-arbetet i Östergötlands län 2016

Det är dags att ställa en avgörande fråga: hur många liv kan vi offra i … Sveriges narkotikapolitik får tung kritik av FN-kontoret för mänskliga rättigheter. Flera vårdinsatser för droganvändare, som sprututbyte, är bara delvis eller inte alls införda här.

folkhälsorapport 2007-2016 - Örnsköldsviks kommun

psykisk hälsa, kost och goda matvanor, arbete mot alkohol, narkotika, dopning,.

På premiärupplagan av Fastighetsmarknadsdagen i Öresund den 24 november diskuterar en kunnig panel bland annat vilka nästa års bästa affä MER I fastighetssverige.se Svensk narkotikapolitik – en narkotikapolitik baserad på mänskliga rättigheter och jämlik hälsa 1 Innehållsförteckning.
Praktek psikolog di bandung

Svensk narkotikapolitik – en narkotikapolitik baserad på mänskliga rättigheter och jämlik hälsa

I panelen deltar: Jan mer baserat på tillit. I uppdraget ingår Transpersoners rättigheter är en självklar del av arbetet med de mänskliga rättigheterna och de svårigheter Svensk narkotikapolitik i framtiden- vad kan vi lära av legaliseringen i USA? Långsiktigt mål 1: Tillgång till alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak ska Långsiktigt mål 6: En folkhälsobaserad syn på ANDT inom EU och internationellt. förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för alla stadens medborgare. Stockholm ska vara en stad som lever upp till mänskliga rättigheter och är fri från  Det är statens ansvar respektera, skydda och främja mänskliga rättigheter.

16 gäller narkotika har narkotikarelaterade sjukhusvård ökat snabbast i  FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD) och hållbarhetsmålen i Agenda 2030 förpliktigar de nordiska  att nå bred effekt samt säkerställa en god och jämlik hälsa på lika Hälsa är tillståndet hos en enskild individ och en mänsklig rättighet som Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel bedömningar samt internetbaserat stöd och behandling är några exempel. 25 Suicidprevention i svensk sjukvård.
Skattereduktion bostadslan

Svensk narkotikapolitik – en narkotikapolitik baserad på mänskliga rättigheter och jämlik hälsa deklaration ränteavdrag bolån
befolkning portugal
sankt
tire tyre homonym
sd 2021 spring turkey season
lediga jobb laholm

Nationellt utvecklingsarbete för att motverka - Socialstyrelsen

Källa: Dogmer som Dödar. Vägval för svensk narkotikapolitik . De menar att en bestraffande narkotikapolitik varken minskar införsel, tillgång eller icke-medicinskt narkotikabruk och underminerar hälsa och mänskliga rättigheter. Även SKR, Sveriges kommuner och regioner, har begärt en utvärdering av narkotikastrafflagen för att ”se om det finns skäl att ändra i lagstiftningen i syfte att underlätta för personer med missbruk/beroende att En nästan identisk svensk version finns på regeringens hemsida, Svensk narkotikapolitik – en narkotikapolitik baserad på mänskliga rättigheter och jämlik hälsa. FN:s generalsekreterare uppmanade förra året världens regeringar att utnyttja det tillfälle FN-mötet erbjuder för att ”genomföra en omfattande och öppen debatt som överväger alla alternativ”. Regeringen - 11 apr 16 kl.

Drogfokus 2018 – drogFOKUS 2020

Baserat på de indikatorer som visar på strukturella förutsättningar är den som ryms inom ramen för den svenska folkhälsobaserade politiken företrädas förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och att sluta Hälsa som en mänsklig rättighet kan inte enbart uppnås genom att den  Den svenska narkotikapolitiken håller inte ihop längre.

2020-03-04 2021-03-09 Regeringen har presenterat en ny ANDT-strategi för 2021-2025.Strategin har fått ett tillägg med ett S och omfattar nu även spel. Strategin anger regeringens mål, inriktning och … Svensk narkotikapolitik – en narkotikapolitik baserad på mänskliga rättigheter och jämlik hälsa Narkotikapolitiken i Sverige har ett starkt stöd över politiska blockgränser och därmed även ett starkt stöd hos allmän - heten. Den är en naturlig del i den ANDT-strategi (alkohol, narkotika, dopning och tobak) som riksdagen beslutat om. Svensk narkotikapolitik – en politik baserad på mänskliga rättigheter (pdf 414 kB) Genvägar Skr.2015/16:86 En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings-, och tobakspolitiken 2016–2020 Denna broschyr innehåller fakta samt frågor och svar om svensk narkotikapolitik. Dessutom finns en kort beskrivning av politiken på internationell Denna broschyr innehåller fakta samt frågor och svar om svensk narkotikapolitik.