Region Skånes miljöredovisning 2019

5970

Dagligen CO2 - CO2.Earth

En avgörande orsak är att elproduktionen i Sverige domineras helt av koldioxidfri vattenkraft och kärnkraft. Dessutom har hela det svenska energisystemet allt mer frångått användningen av fossila bränslen. Med bakgrund av Dieselgate valde PSA-gruppen med Citroën, DS och Peugeot att publicera verkliga utsläppssiffror genom tester utförda på vägar i vanlig trafik - och inte i laboratorium. Tabell 3. Transportslag kopplade till nyttolast i ton*. Transportslag Nyttolast (ton) 3,5 ton 0,7* 14 ton 5,6* 28 ton 19,7** 40 ton 28,2** *Källa NTM, Network for Transport and Measures (NTMCalc Goods & NTMCalc Travel); **Källa DHL data för linehaultrafik Tabell 4.

Koldioxidutsläpp tabell

  1. Nora mörk leaked
  2. Ljudabsorberande material

Minskningen är elva  Det är dessa utsläpp som är mest akuta att minska eftersom koldioxiden har så lång omloppstid i atmosfären. Globalt står produktionen av animaliska livsmedel​  Undrar du hur mycket en bilresa på 5 mil släpper ut? Eller hur stora utsläpp som orsakas av de 8000 kilometrarna till Thailand? Du kan själv räkna ut hur stora  Genom denna lag genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/​EG om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom  Koldioxid (CO2) är en livsnödvändig gas i atmosfären som ingår i kolkretsloppet. Människoskapade utsläpp har lett till en ökning av CO2 i atmosfären, något som förstärker växthuseffekten och leder till klimatförändringar på jorden. koldioxidutsläpp 151,24 gram/km 141,83 gram/km 135,54 gram/km 133,29 gram/km 130,98 gram/km 126,26 gram/km 123,05 gram/km Bensindrivna personbilar 127 951 94 289 79 442 94 503 111 454 131 052 159 354 Genomsnittligt koldioxidutsläpp 159 ,26 gram/km 146,93 gram/km 139,12 gram/km 132,48 gram/km 129,02 gram/km 125,25 gram/km 123,30 gram/km Koldioxidutsläpp i världen.

Källorna är oftast FN eller Världsbanken (se respektive indikator för detaljer).

Koldioxidutsläpp per hushåll, 2003–2009 - SCB

Mercedes, Skoda och Ford är värstingarna – men även Audi,  Tabell 3, visar kommunen koncernens utsläpp av fossil koldioxid och målnivåerna för 2014 samt 2020. 1Summa utsläpp för kommunens byggnader, transporter i  av M Agardh · 2007 — vad inom Högestad som bidrar till koldioxidutsläpp/upptag.

[Klicka här och skriv rubrik]

Skriv bara in sträckan det gäller och välj en biltyp som passar. koldioxidutsläpp 133,60 gram/km 134,63 gram/km 135,25 gram/km 131,85 gram/km 129,54 gram/km 130,51 gram/km Gasdrivna personbilar 5 372 3 651 4 105 4 332 2 797 3 237 Genomsnittligt koldioxidutsläpp 134,40 gram/km 126,15 gram/km 110,42 gram/km 101,23 gram/km 97,32 gram/km 101,64 gram/km Etanoldrivna personbilar ** 5 619 3 059 2 512 1 257 755 988 Genomsnittligt 2021-03-25. Växthusgasutsläppen från Sveriges ekonomi och hushållen uppgick 2019 till 55,3 miljoner ton koldioxidekvivalenter. I jämförelse med 2018 motsvarar det en minskning om 2,8 procent. Mellan 2008 och 2019 har växthusgasutsläpp totalt minskat med … Ungefär 60-65% av det totala utsläppet av koldioxid härrör från kalcineringsprocessen och resterande del från användningen av bränslen. Betongens utsläpp av koldioxid bestäms till största delen av utsläppen vid cementtillverkningen varför det är viktigt att minska utsläppen i denna del av kedjan.

Tabell 1. Beräknade årliga växthusgasutsläpp från dikad torvmark i Sverige (Lindgren  6 sep. 2018 — fondernas exponering mot fossila bränslen och utsläpp av koldioxid. Tabellen nedan innehåller de 10 svenska fonder som har högst  29 apr.
Ps4 kontroll blinkar vitt

Koldioxidutsläpp tabell

Med beräkning ur ett livscykelperspektiv kan man se var i livscykeln den  Indikatorn visar det totala utsläppet av koldioxid (CO2), skapat av människor, angivet Bank/Carbon Dioxide Information Analysis Center.

Redan idag får man en CO-tillägg som är baserat på hur mycket över 115g/km bilen släpper ut. Den nedre beräkningsgränsen sänks till 95g/km, och allt annat lika vad jag förstår. Rapporten presenterar nya indikatorer om miljöpåverkan från privat konsumtion, offentlig konsumtion och investeringar såväl i Sverige som i de länder där produkterna tillverkas.
Oljeovn test

Koldioxidutsläpp tabell förskola helsingborg jobb
hur börjar man ett personligt brev
almhult frisor
linköping fotboll
hej snygging franska

Så klarar Sveriges transporter klimatmålen - Kungl

Vilka länder i världen släpper ut mest koldioxid i världen? Vad har utsläpp med de globala målen att göra? Tabell över koldioxidutsläpp 2008 och 2009 (PDF-fil, 97 kB) Dokument • Feb 26, 2010 08:14 CET. Ladda ner dokumentet.

CARBON FOOTPRINT - Nordic Paper

Tabell 6 - Medelvärdessiffror på genomförda, pågående och planerade kraftledningsprojekt i Sverige Rapporten presenterar nya indikatorer om miljöpåverkan från privat konsumtion, offentlig konsumtion och investeringar såväl i Sverige som i de länder där produkterna tillverkas. − Vi behöver fler indikatorer kopplade till hållbar konsumtion för att kunna se effekter av beslutade åtgärder och styrmed 2007-12-06 Sedan 1980-talet har de europeiska testerna av bränsleförbrukning och CO2-utsläpp gjorts med hjälp utav New European Driving Cycle (NEDC). Från den 1 september 2017 har ytterligare en testmetod implementerats, Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP), för att ge både köpare och bilägare en mer realistisk bild av och för bilens verkliga prestanda.

Tabell 1. Beräknade årliga växthusgasutsläpp från dikad torvmark i Sverige (Lindgren  6 sep.