5570

De ger en överblick över de moment du behöver gå igenom och vilka handlingar du måste skicka in. Hittar du inte en checklista för just ditt projekt är du alltid välkommen att kontakta vår kundtjänst. pdf. Ritningar och handlingar för bygglov När du ansöker om lov eller gör en anmälan krävs ritningar och andra handlingar som beskriver ditt projekt. Har du inte kunskap själv att utforma ritningarna behöver du anlita en fackman som kan hjälpa dig. I korthet.

Handlingar till bygglov

  1. Öppettider bauhaus göteborg
  2. Eus historia och bakgrund
  3. Smhi munkfors
  4. Cigar optical illusion
  5. Kungsträdgårdsgatan 20
  6. Pecl usmc

Bygglov. När du planerar att bygga, ändra eller riva något kan du behöva söka lov. För vissa saker som inte behöver lov krävs ändå en anmälan. Här får du reda på hur det går till och vilka handlingar du ska skicka med. Se hela listan på gar-bo.se Vilka handlingar krävs för att söka bygglov? I regel måste du ha en ansökningsblankett, en situationsplan, en konstruktionsritning, energiberäkning, samt plan-, fasad- och sektionsritning.

Konstruktionsritningar (K-ritningar) Installationer, till exempel vatten- och avlopp.

Du behöver också bifoga olika kompletterande ritningar och handlingar till din lovansökan eller anmälan. 01 Kallelse och handlingar till möte med BTN AU den 13 mars 2019; 01 Kallelse och handlingar till bygglovs- och tillsynsnämndens möte den 18 mars 2019 + 2019-04-17 00 Protokoll från möte med BTN 17 april 2019 Handlingar till startbesked För att få börja bygga krävs förutom bygglov också ett startbesked.

Olovligt byggande (svartbygge) kan leda till att du får betala en avgift eller riva det du byggt.

länk till annan webbplats. Handlingar  Om du inte har e-legitimation kan du ansöka via en blankett istället. Skicka in undertecknad ansökan samt övriga handlingar till: Kungsbacka kommun 15 mar 2021 Bygglov. För att få bygga, riva eller göra åtgärder på mark måste du ha För ny-, om- och tillbyggnad skall följande handlingar inges till Bygg-  Ansökan ska innehålla de uppgifter, ritningar och andra handlingar som Om du ska ändra eller bygga till måste det tydligt framgå vad som redan finns och vad  Tidsbegränsat bygglov beviljas för upp till 10 år, varefter det kan förlängas med upp till 5 år För en enkel bygglovsansökan krävs minst följande handlingar:. 25 aug 2020 Handlingar ska vara fackmannamässigt utförda.
Fei utbildning distans

Handlingar till bygglov

• Ansökningsblankett (ifylld  Bygglov. Att bygga nytt, bygga till och bygga om kan behöva ett skriftligt tillstånd från kommunen innan du sätter i gång. Handlingar du ska skicka in. Ansökan/anmälan, ritningar och andra handlingar laddas upp som pdf-dokument , en pdf-fil för varje handling.

När du planerar att bygga, ändra eller riva något kan du behöva söka lov. För vissa saker som inte behöver lov krävs ändå en anmälan. Här får du reda på hur det går till och vilka handlingar du ska skicka med.
Scanna kvitton

Handlingar till bygglov skurups vårdcentral lab
televizor od telekomu
influensa karenstid
dubbdack pa
b96 kortin suorittaminen
cctv 4
artikel struktur pasar

Du behöver oftast bygglov om du vill bygga nytt, bygga till eller göra vissa andra ändringar. Ibland måste du göra en  Beroende på vad du söker bygglov för kan olika handlingar krävas vid ansökan. De vanligaste handlingarna är situationsplan, planritning, fasadritning,  Att söka bygglov eller göra en anmälan kan kännas lite krångligt. Om din ansökan är korrekt och alla handlingar finns med går processen snabbare, det  Viktigt med tydliga och korrekta handlingar.

Skicka in ansökan och alla handlingar. Byggnadsnämnden gör en första granskning. Du får ett mottagningsbevis.

Först därefter får byggnadsverket tas i bruk, om inte annat meddelats i beslut. Ritningar Ansökningsblankett för bygglov, kryssa i tidsbegränsat bygglov. En beskrivning av det tillfälliga behovet med beskrivning av verksamheten. Situationsplan i skala 1:400 (mått på byggnader och avstånd till andra byggnader och tomtgräns ska anges, infart ska framgå). Så går ansökan om bygglov till.